SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

April 26, 2017

Dosa mengalir setelah mati...

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebh suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Mahamengetahui apa yang mereka perbuat."  [Qs. An~Nuur; 24:30] *

Ini merupakan perintah Allah kepada hamba-hamba-Nya yang beriman agar mereka menahan pandangan dari perkara-perkara yang haram dilihat. Janganlah melihat kecuali kepada hal-hal yang dibolehkan untuk dilihat. Jika tanpa sengaja terlihat, hendaklah segera memalingkan pandangannya.
Sa'at ini sudah menjadi trend ramai yang meng upload, berkongsi, gambar keluarga, teman-teman  di media sosial...
Fikirkanlah walaupun gambar yang di post itu wanita yang tutup aurat, namun Allah telah melarang.....
"Hendaklah mereka menahan pandangannya...."
Bagaimana pula jika gambar-gambar wanita bertabarruj ...yang terus menerus terpapar  di laman-laman medsos...
Inilah dosa yang terus mengalir setelah matinya anak Adam dan bekas-bekas dosa ini akan  dihisab seperti juga amal-amal jariahnya.......
Jika amal kebaikan, maka akan dibalas dengan kebaikan dan jika keburukan akan dibalas dengan keburukan...

"Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan BEKAS-BEKAS yang mereka TINGGALKAN...."  [Qs. Yaasiin; 36:12]. *
* Tafsir Ibnu Katsir 

April 25, 2017

Antara orang Mukmin dan Munafik

Al-Hasan al-Bashri rahimahullah berkata; 
"Sesungguhnya orang Mukmin mengumpulkan kebaikan dan rasa khawatir, sedangkan orang munafik mengumpulkan keburukan dan rasa aman."
[Tafsir Ibnu Katsir; 23:57, hal 592]

April 24, 2017

Permusuhan yang keras

Saat ini mereka yang mengikuti manhaj salaf mendapat tentangan hebat dari orang-orang munafik dan orang musyrikin yang semuanya berada didalam kesesatan, perbedaan dan pembangkangan yang keras terhadap kebenaran (al-haq).
"Dan sesungguhnya orang-orang yang zhalim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat.." [Qs. Al-Hajj; 22:53].. 

Dan apabila orang-orang berhujjah dengan dalil-dalil yang shahih dari alQu'ran dan sunnah Nabi-Nya, mereka pun menyerang dengan berbagai cara melalui kejahatan tangan dan lisan mereka,
"Dan apabila dibacakan dihadapan mereka ayat-ayat Kami yang terang, niscaya kamu melihat tanda-tanda keingkaran pada muka orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat Kami dihadapan mereka."
[Qs. Al-Hajj; 22:42]

April 23, 2017

Cara menghidupkan Hati..

Ibnu Abid Dun-Ya berkata: "Sebagian ahli hikmah berkata: 'Hidupkan-lah hatimu dengan berbagai nasehat, sinarilah dengan tafakkur, matikanlah dengan zuhud, kuatkanlah dengan keyakinan, hinakanlah dengan kematian, tetapkanlah dengan fana, pandanglah bencana-bencana dunia, waspadalah permainan masa, hati-hatilah dengan perubahan hari, tampil kanlah kepadanya kisah orang terdahulu, ingatkanlah apa yang menimpa orang yang terdahulu, berjalanlah pada negeri-negeri dan peninggalan-peninggalan mereka, serta lihatlah apa yang mereka lakukan, dimana mereka berada dan kerana apa mereka berubah.'" Yaitu, telitilah apa yang menimpa ummat-ummat yang mendustakan, berupa bencana dan kehancuran.

[Lihat tafsir Ibnu Katsir 22:42-46, hal 546]

April 20, 2017

Jangan Sampai Pintu Hati Tertutup..

Ibnu Jarir at-Thabari pernah berkata bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasalam pernah mengkhabarkan bahwa apabila hati terus diikuti oleh dosa yang terus menerus, maka dosa tersebut akan menutup pintu hati, maka ketika pintu hati telah tertutup, saat itulah penutup hati datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu iman dan hidayah tidak mempunyai jalan untuk membuka penutup tersebut, sementara ia tidak punya sesuatu untuk membebaskan hatinya dari kekufuran, seperti yang difirmankan oleh Allah Taala yang artinya;

"Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup."
[Qs. Al-Baqarah: 7] Tafsir at-Thabari