SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

February 25, 2017

Orang Munafik akan sambung tertawa dengan tangisan kelak..

Dari Ibnu Abbas radiyallahanhu, dia mengatakan; "Dunia ini hanya sebentar, maka biarlah mereka (orang-orang munafik) tertawa sekehendak hati mereka. Jika dunia ini telah berakhir dan mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla, maka mereka akan menyambung tertawa nya itu dengan tangisan yang tidak akan pernah berakhir untuk selamanya." 

"Maka hendaklah mereka sedikit tertawa dan banyak menangis, sebagai pembalasan dari apa yang selalu mereka kerjakan."  [Qs. At-Taubah: 82].
(Lihat tafsir Ibnu Katsir)

February 24, 2017

Cara menjaga hati di zaman fitnah..

Empat perkara yang bisa meneguhkan hati di zaman fitnah:
1. Al Qur'an: “demikianlah Al Qur'an itu kami jadikan untuk meneguhkan hatimu” (al Furqon: 32)
2. Membaca kisah-kisah para Nabi: Dan semua kisah dari rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu (Hud: 120)
3. Mengamalkan Ilmu: Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka), (An Nisaa: 66)
4. Doa: Sesungguhnya Rasul memperbanyak baca do'a ini: Yaa muqallibal quluub tsabbit qalbii ala diinik (Wahai yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkan lah hatiku diatas agamaMu)
@azammohmad - Syaikh Azzam Muhammad al Muhaisini, Imam Masjid Jami’ Aisyah, Mekkah, Arab Saudi.twitulama

February 23, 2017

Jangan berasa puas dengan kehidupan didunia

"Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia, sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit."
[Qs. At-Taubah: 38]
Re: Tafsir Ibnu Katsir 9:38

February 22, 2017

Ciri orang yang benar beriman

Orang-orang yang beriman tidak takut pada selain Allah َAzza waJalla, tidak mengharap selainNya, kerana Allah lebih berhak untuk ditakuti dengan adanya kekuasaan dan siksa-Nya.

"Mengapa kamu takut kepada mereka, padahal Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman."
[Qs. At-Taubah: 13]

Tanda mendapat Taufik dari Allah

Di antara bentuk taufik Allah pada seorang hamba adalah dia diberi kesibukan yang bermanfaat untuk agama dan dunianya di waktu-waktu seperti ini. Menjauh dari fitnah, ucapan-ucapan tidak jelas, hatinya selamat, lisannya terjaga. Yang dia cari adalah redha Rabbnya semata.

@a_alemran - Syaikh Ali al ‘Imran, dosen Syari’ah di Universitas Ummul Qura • 15/8/2014