SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

January 19, 2017

Amal yang Paling Utama

Dari Abu Hurairah; Bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wassalam pernah ditanya: (3651)
"Amal apakah yang paling utama?" Beliau menjawab: "Menyenangkan hati saudaramu yang Mukmin, melunasi utangnya, atau memberi sepotong roti untuk di makan olehnya."
Hadith no. 2715, Silsilah Hadith Shahih oleh Syaikh Al-Albani.

Banyak penceramah, sedikit ulamanya!

Dari Abu Dzar, secara marfu' (sandaran pada Nabi) : (2570)
"Sungguh, hari ini kalian berada pada zaman yang banyak ulamanya dan sedikit penceramahnya. Kerana itu, barang siapa yang meninggalkan sepersepuluh dari yang diketahuinya maka dia akan binasa. Dan sungguh, kelak akan tiba suatu zaman yang banyak penceramahnya dan sedikit ulamanya. Pada waktu itu, barang siapa yang berpegang teguh kepada sepersepuluh dari yang diketahuinya maka dia akan selamat."
Hadith no. 2510, Silsilah Hadith Shahih oleh Syaikh Al-Albani.

January 17, 2017

Renungkanlah

Bagaimana mungkin kamu tegar mengucapkan selamat atas hari raya kaum yang menganggap Isa itu anak Tuhan, apabila Allah berfirman; 
"Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah al-Masih putera Maryam,"  [Qs. Al Maa~idah: 72].

Bagaimana kelak kamu akan menjawab ....
"....padahal al-Masih (sendiri) berkata: 'Hai Bani Israil, ibadahilah Allah, Rabbku dan Rabbmu." 
[Qs. Al Maa~idah: 72].

Tidakkah kamu takut ...
"Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan padanya Shurga, dan tempatnya ialah Neraka, tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun."   [Qs. Al Maa~idah: 72].
Ref: Tafsir Ibnu Katsir .

January 15, 2017

Kebanyakan mereka fasik.

Disaat ini terasa sangat asing bagi mereka yang memegang teguh pada syariat Islam dan  menegakkan Sunnah Nabi-Nya. 

"Dan sesungguhnya kebanyakkan manusia adalah orang-orang yang fasik."  
[Qs. Al Maa~idah:49]

January 11, 2017

Zuhud Hakiki

 Ibnul Qayyim rahimahullah berkata: 

" Zuhud itu bukanlah dengan engkau meninggalkan dunia dari tanganmu dalam keadaan dunia berada di hatimu 

 Akan tetapi zuhud adalah engkau meninggalkan dunia dari hatimu dalam keadaan Harta itu berada di tanganmu ".

Thoriqul Hijrotain 508
http://bit.ly/Forum_ilmiyahKarangAnyar 
www.almaroni.blogspot.com