SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 23, 2016

Hati pun bisa buta

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah;

« Sebagaimana bahwa setiap insan ketika memejamkan kedua matanya maka dia tidak dapat melihat sesuatu pun, sekalipun dia tidak buta dan demikian halnya dengan kalbu yang ditutupi oleh kerak dosa-dosa yang menjadikannya tidak lagi dapat memandang kebenaran. »

Majmu' Al-Fatawa (7/32).

Hidup yang sebenarnya

Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah;
"Waktu yang dimanfaatkan seseorang untuk Allah َAzza wa Jalla dan karena Allah, maka itulah kehidupannya dan usianya, selain dari itu tidak teranggap bagian dari hidupnya, meskipun dia hidup seperti hidupnya hewan."
(Ad-Daa' wad-dawaa':359)

October 21, 2016

Tanda ilmu tidak memberi manfaat


Kepada para penuntut ilmu: Saat dirimu terlihat malas dalam melakukan ibadah fardhu, menjauh dari ibadah-ibadah sunnah dan meremehkan perkara-perkara yang syubhat, maka ketahuilah olehmu bahwa ilmu yang engkau tuntut tak memberikan manfaat kepada dirimu.
@DrMohamadYousri – Dr. Muhammad Yusri, ulama di Kairo, Mesir. 16/8/2015

Antara dua cinta

Tidak akan berpadu dalam hati seorang hamba cinta dunia dan cinta akhirat, kecuali yang satu akan singkirkan yang lain.
Penulis 

October 20, 2016

Apabila kematian lebih baik daripada hidup..

Berkata Ibnul Qayyim rahimahullahu;
"Barangsiapa yang waktunya tidak untuk beribadah kepada Allah, 
maka kematian lebih baik baginya daripada hidupnya."
[ad Da'u wa ad Dawa' (hal. 186).]