SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

January 17, 2018

Ulama pun menangis tatkala tertinggal....

*" Dahulu Al-Imam Sa'id bin Abdil Aziz bila beliau terluput dari shalat jama'ah, maka beliau menangis ".*

Siyar 8 /34
___________________________
http://bit.ly/Forum_ilmiyahKarangAnyar
www.almaroni.blogspot.com

January 15, 2018

Akhlak orang mulia

Orang yang mulia itu adalah orang yang berbuat kebaikan, mempersembahkan yang terbaik, menutup keburukan dan berprasangka baik kepada manusia walaupun mereka berbuat buruk kepadanya, dia memberi tanpa mencela, dia tak pernah berhenti walau dimuliakan atau dihinakan dia pun tidak menunggu balasan kebaikannya.

Prof. Dr Nashir Muhammad al Mani’, Guru Besar fakultas tarbiyah Universitas Ibnu Su’ud, Riyadh 116. @d_naser_m 
@twitulama

January 11, 2018

Ayat yang berat di dengarin oleh ramai kaum wanita.

"Tinggallah dirumah kalian, jangan keluar darinya kecuali kerana suatu keperluan. Janganlah mempertontonkan kecantikan seperti yang biasa dilakukan oleh wanita-wanita jahiliah pertama dizaman sebelum Islam. Perintah ini juga ditujukan kepada semua wanita di tiap zaman."
[Qs. Al-Ahzab:33] At-Tafsir Al-Muyassar.

Akhir Jalan kita

"Manusia semenjak mereka diciptakan, mereka sentiasa menjadi musafir, (orang yang melakukan perjalanan) dan tidak ada akhir pada perjalanan mereka kecuali pada, SURGA atau NERAKA"

Ibnu Qayyim rahimahullah..Al-Fawaid: 400

Jangan sekali-kali kamu terpedaya

Allah َAzza wa Jalla berfirman yang ertinya;
"Jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak didalam negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat tinggal mereka ialah Jahannam; dan Jahannam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya."  [QS. Ali 'Imran: 196-197].
Dan;
Dunia itu adalah penjara orang-orang yang beriman dan jannah orang-orang kafir.
[HR. Muslim.]