SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

July 26, 2017

Obat kebodohan, kesyirikan dan semua penyakit hati.

"Wahai manusia, telah datang nasihat dari Rabb kalian yang mengingatkan tentang hukuman Allah dan menakut-nakuti dengan ancaman-Nya. Nasehat itu adalah Al-Qur'an beserta ayat-ayat dan nasihat-nasihat yang dikandungnya untuk perbaikan akhlak dan amal. Al-Qur'an juga menjadi obat bagi kebodohan, kesyirikan, dan semua penyakit yang ada didalam hati, bimbingan bagi siapapun makhluk yang mengikutinya sehingga menyelamatkannya dari kebinasaan. Allah َAzza wajalla telah menjadikan nikmat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bimbingan bagi siapa pun makhluk yang mengikutinya. Allah karuniakan nikmat tersebut secara khusus bagi mereka, kerana dengan keimanan mereka bisa memetik manfaatnya. Adapun bagi orang-orang kafir, ia hanyalah kegelapan."  [Qs. Surah Yunus; 10:57]. At-Tafsir Al-Muyassar

July 25, 2017

Sabarnya orang mulia dan sabarnya orang yang hina..

Ibnu Qayyim rahimahullah berkata;
"Orang mulia bersabar dalam bingkai keta'atan kepada Allah al-Rahman, akan tetapi orang yang hina bersabar dalam bingkai kepatuhan kepada setan."
('Idah al-Shabirin wa Dzakhirah al-Syakirin)

July 16, 2017

Sejelek-jelek makhluk

"Sungguh sejelek-jelek makhluk yang bergerak di permukaan bumi bagi Allah adalah orang-orang kafir yang terus-menerus dalam kekafiran, mereka tidak beriman kepada rasul-rasul Allah, tidak mengakui keesaan-Nya, dan mengikuti syariat-Nya. [Qs. Al-Anfal; 8:55]

"Di antara makhluk-makhluk jelek tersebut adalah orang-orang Yahudi yang terikat perjanjian denganmu untuk tidak memerangimu dan tidak membantu seorang pun yang memerangimu, kemudian mereka melanggar perjanjian berkali-kali tanpa merasa takut kepada Allah."
[[Qs. Al-Anfal; 8:56] {At-Tafsri Al-Muyassar}

July 15, 2017

Orang-orang munafik di adzab dengan banyaknya harta dan anak

"Wahai Nabi, janganlah merasa kagum terhadap banyaknya harta dan anak orang-orang munafik. Allah hanya ingin mengadzab mereka dalam kehidupan dunia dengannya, berupa kelelahan mencarinya dan berbagai musibah yang terjadi padanya. Mereka tidak mengharapkan pahala musibah itu di sisi Allah dan hati mereka bersedih kerananya, lalu mereka mati dalam keadaan kafir kepada Allah dan Rasul-Nya.  [Qs. At-Taubah; 9:55]~At-Tafsir Al-Muyassar~

July 14, 2017

Makhluk yang paling buruk di permukaan bumi!

"Sungguh, makhluk paling buruk bagi Allah di antara seluruh makhluk-Nya yang bergerak di permukaan bumi ialah orang-orang yang tuli yang tersumbat telinganya dari kebenaran sehingga tidak bisa mendengarkannya dan bisu lidahnya terhadap kebenaran sehingga tidak bisa mengatakannya, mereka itu orang-orang yang tidak memahami perintah dan larangan Allah."
[Qs. Al-Anfal; 8:22]  {At-Tafsri Al-Muyassar}