SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

March 8, 2018

Aneh tapi nyata

 Berkata sebagian orang bijak:

« Aku heran kepada orang yang bersedih hati atas berkurangnya harta dia, namun dia tidak merasa bersedih hati atas berkurangnya usia dia! »
~~🔻🔻
 Dzamm Ad-Dunya, Ibnu Abi Ad-Dunya (114).

March 6, 2018

Mengapa Iblis di ciptakan?

Dari 'Abdullah bin 'Amru; Nabi َshalallahu alaihi wassalam pernah berkata kepada Abu Bakar: "Hai Abu Bakar! Seandainya Allah ingin agar tidak didurhakai, niscaya Dia tidak akan menciptakan Iblis." [no.1642]
Silsilah Hadith Shahih Syaikh Al-Albani no. 1163

March 4, 2018

Dahshatnya Fitnah Handphone

Asy Syeikh Sholih Al Fauzan hafidzohullah:

(كان في الزمان الأول لا يتأثر بالفتنة إلا من حضرها وذهب إليها، والآن الفتن تأتي إليكم، وأنتم في بيوتكم، وعلى فرشكم)

 Dizaman dahulu tidaklah seseorang terpengaruh dengan fitnah yang ada kecuali bagi orang yang menghadirinya dan datang kepadanya.

 Adapun sekarang fitnah itu yang mendatangi kalian dirumah kalian dan ditempat tidur kalian.
••••••••••••••••••••
telegram.me/berbagiilmuagama
http://www.alfawzan.af.org.sa/node/14030

Dakwah yang mengobati jasad tanpa kepala

Prof. Dr. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali berkata;
Tidaklah jalan dakwah berhamparkan bunga mawar, akan tetapi jalan ini dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci dan penuh dengan marabahaya. Dalam hal ini, sebaik-baik tauladan adalah para Rasul, shalawatullahi wasalamuhu 'alaihim. Mereka dan pengikutnya telah melewati penyiksaan dan berbagai ejekan dai kaum-kaum mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala;

"Dan sungguh, beberapa Rasul sebelum engkau (Muhammad) telah diperolok-olokkan, sehingga turunlah adzab kepada orang-orang yang mencemuhkan itu sebagai balasan olok-olokan mereka."  [QS. Al-An'aam: 10].

Dan firman Allah Ta'ala;
"Dan sesungguhnya Rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan, tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan (yang dilakukan) terhadap mereka, sampai datang pertolongan Kami kepada mereka....."  [QS. Al-An'naam: 34]

Demikian juga yang dialami oleh para pengemban dakwah Nabi shallallahu alaihi wa sallam yang tegar diatas Kitabullah dan AsSunnah Nabi-Nya, saat ini. 

Ada jamaah lain yang mengatasnamakan dakwah, tetapi ia berjalan diatas manhaj (metode) berbeda dengan Manhaj (yang di tempuh) oleh para Rasul. Jama'ah ini tidak memberikan perhatian terhadap eksistensi 'aqidah, namun hanya fokus terhadap (ritual) ibadah, dzikir-dzikir yang diamalkan oleh kaum Sufi. Yang menjadi titik perhatian mereka adalah mengajak manusia untuk ikut serta bersama mereka dengan tanpa memperhatikan tentang 'aqidah mereka.  Semua ini adalah jalan-jalan (dakwah) yang baru (bid'ah), dimana ia berawal ketika usainya dakwah para Rasul. Hal ini laksana seseorang yang mengobati jasad tanpa kepala. Sebab kedudukan 'aqidah dalam agama ini, laksana kepala bagi jasad manusia.
Dari, "Fiqih Dakwah Para Nabi" pengantar Dr. Shalih bin Fauzan Al Fauzan..

March 2, 2018

Hati orang-orang 'ajam!

Dari 'Abdullah bin 'Amru, ia berkata bahwa Rasulullah َshalallahu alaihi wassalam pernah bersabda: "Akan tiba suatu zaman kepada manusia yang mereka adalah hati orang-orang 'ajam (Persia)." [Lalu aku bertanya:"Apa yang dimaksudkan dengan hati orang-orang 'ajam?" Beliau menjawab:] 
"Cinta dunia. Kebiasaan mereka seperti kebiasaan orang-orang Arab Badui. Setiap rezki yang diberikan kepada mereka habis dibelanjakan untuk kebutuhan binatang. Mereka pun MEMANDANG JIHAD SEBAGAI BAHAYA dan zakat sebagai piutang." [no.3357]
Sisilah Hadith Shahih oleh Syaikh Al-Albani, hadith 2701.