SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

November 17, 2017

Syariat Islam sesuai pada konteks hari ini, tidak usah di ubah suai!

"Setiap yang ada di langit dan di bumi memahasucikan Allah dari setiap hal yang tidak layak bagi-Nya. Dia Mahaperkasa yang tidak dikalahkan dan Mahabijaksana dalam takdir, urusan, perbuatan, dan syariat-Nya. Dia meletakkan segala urusan sesuai pada tempatnya."  
(Qs. Al-Hasyr: 59:1)

November 15, 2017

Mutiara kata orang-orang pilihan.

Ja'far bin Sulaiman berkata, "Aku mendengar Syumaith berkata, 'Siapa yang menjadikan kematian di pelupuk matanya, maka ia tidak akan pernah peduli dengan sempit atau luasnya kehidupan dunia.'"

Ibrahim bin 'Abdil Malik berkata, "Syumaith bin 'Ajlan berkata, 'Sesungguhnya Allah َAzza wajalla memberikan tanda bagi dunia dengan kegelisahan agar menjadi sebuah kabahagian bagi orang yang taat.'"

Diriwayatkan dari Hisyam bin Hassan, dari Ayyub as-Sikhti-yani, ia berkata, "Tidaklah orang yang selalu berbuat bid'ah bertambah semangatnya melainkan jarak nya dengan Allah semakin jauh." 
~Teladan hidup orang-orang Pilihan~ oleh Ahmad Salim Baduwailan.. 

Nasihat yang sangat berharga dari Syaikh Utsaimin

"Jika datang larangan maka jauhilah dan jangan engkau tanyakan, "Apakah larangan tersebut haram ataukah makruh?"
Dan jika datang perintah maka ikuti atau laksanakanlah, dan jangan engkau tanyakan, "Apakah perintah tersebut wajib atau sunnah?"

Para sahabat Radhiallahu'anhum jika Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan sesuatu, mereka tidak berkata, "Ya Rasulullah! apakah yang engkau perintahkan ini wajib ataukah sunnah?", akan tetapi mereka langsung mengerjakannya.

Dan orang-orang yang paling kuat ketundukannya kepada perintah Allah dan rasul-Nya mereka adalah orang-orang yang paling kuat imannya.

_"Sesungguhnya jawaban orang-orang yang beriman apabila mereka diseru kepada Allah dan rasul-Nya agar rasul menghukumi (mengadili) di antara mereka ialah ucapan, "Kami mendengar, dan kami ta'at". Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung."_ (QS. An-Nur : 51)

Liqa Al-Bab Al-Maftuh 160
============
 PENCARI AL-HAQ

Yang ada dalil, itulah Al-Haq

"Al-Haq (kebenaran) itu yang ada dalil padanya, bukan apa yang di amalkan orang."

- Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin (rahimahullah) -
Majmu' Al Fatawa 7/367

November 4, 2017

Mengapa Allah lebih banyak mengkhususkan penyebutan orang-orang munafik

Umar bin Khaththab radiyallahuanhu pernah bertanya kepada Hudzaifah Ibnul Yaman, "Aku memohon kepadamu dengan nama Allah, agar memberitahu padaku apakah Rasulullah menyebut namaku termasuk orang-orang yang beliau sebut munafik?"

Walaupun Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah memberi kabar gembira kepada Umar bahwa dia chalun shurga, tetapi Umar tetap merasa takut jika dirinya termasuk orang-orang yang munafik.
Bayangkan seorang yang sudah dijamin shurga maseh bimbang jika dia termasuk dalam senarai orang-orang yang munafik, ini menunjukkan bahwa orang-orang munafik itu sangat merbahaya sama ada terhadap masyarakat maupun agama. Dari itu;
"Allah lebih banyak mengkhususkan penyebutan orang-orang munafik ketimbang orang yahudi, karena orang-orang Yahudi tidak pernah menyembunyikan permusuhan dan selalu menampakkannya, adapun orang munafik, mereka menyembunyikan permusuhan dan menampakkan perkawanan."
@abdulaziztarefe – Syaikh Abdul Aziz Ath Tharifi, Ulama yang juga menjabat sebagai
Peneliti Ilmiah. Twit ulama